Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

BLOG

Zakończenie projektu "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o."

Z dniem 31.12.2023 kończymy nasz projekt “Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.”

Zrealizowaliśmy pięć etapów.

etap I ukierunkowany był na eliminację zbędnej porowatości i wtrąceń niemetalicznych oraz ograniczenie segregacji grawitacyjnej składników stopów miedzi.

etap II w którym we współpracy z Politechniką Wrocławską wykonywane były dla Kigema niezależne badania próbek stopu w skali mikro.

etap III w którym ocenialiśmy zdolności procesu odlewniczego i sprawdzaliśmy, czy produkowane wyroby spełniają założone wymagania

etap IV które celem było osiągnięcie wszystkich zakładanych parametrów w projekcie dla działających prototypów w warunkach rzeczywistych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów badawczych, tj. porowatość, segregacja fazowa, twardość, współczynnik tarcia i odporność na zużywanie ścierne i cieplna stabilność wymiarowa

etap V w którym wystąpiła dokonaliśmy:

1. Certyfikacji produktów powstałych w ramach projektu.
2. Analizy rynków - pod kątem wdrożenia nowych wyrobów na wybrane rynki i branże docelowe.
3. Testów niezawodności urządzeń przeprowadzone przez zewnętrzną jednostkę.
4. Ochrony prawnej i patentowej rozwiązań w projekcie

Wartość projektu: 12 388 523,20 zł
Wartość dofinansowania 8 514 880,90 zł
Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Inne posty

Projekt POIR 321

Nasz zespół to inżynierzy, technicy i najwyższej klasy eksperci z ponad 30 letnim doświadczeniem w odlewnictwie i obróbce. Naszym celem jest budowanie długotrwałej współpracy i...

Czytaj więcej
Zakończenie V Etapu naszego projektu badawczego

Z dumą ogłaszamy zakończenie V, ostatniego etapu naszego projektu badawczego, który rozpoczął się na początku listopada 2023 roku. Ten etap był kluczowy dla finalizacji i...

Czytaj więcej
Uzyskaliśmy certyfikaty

Z dumą informujemy, że po pozytywnym przejściu rygorystycznych testów niezawodności we współpracy z akredytowanym laboratorium, uzyskaliśmy certyfikaty zatwierdzone przez jednostkę zewnętrzną certyfikującą. Proces certyfikacji dotyczył...

Czytaj więcej
Zgłoszenie o ochronę patentową stopu

W grudniu 2023 rozpoczęliśmy starania w zakresie uzyskania ochrony patentowej dla naszego stopu opracowanego w ramach projektu "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą...

Czytaj więcej
Zapytanie Patent

Wrocław, 05.12.2023 ZAPYTANIE O CENĘ Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z poniższymi wytycznymi. Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                               ul. Fabryczna...

Czytaj więcej
V etap projektu badawczego

Z początkiem listopada 2023 rozpoczął się V, ostatni etap naszego projektu badawczego. W tym etapie będziemy realizować zadania związane z certyfikacją produktów powstałych w ramach...

Czytaj więcej
Zapytanie Usługi Prawne

Wrocław, 14.11.2023 ZAPYTANIE O CENĘ Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z poniższymi wytycznymi. Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                               ul. Fabryczna...

Czytaj więcej
Zakończenie IV etapu projektu badawczego

31.10.2023 zakończył się IV etap naszego projektu badawczego. Mamy przyjemność poinformować o pomyślnym osiągnięciu zakładanych celów dla działających prototypów II generacji. W etapie IV szczegółowe...

Czytaj więcej
Przygotowania do startu V etapu projektu badawczego

Szykujemy się do startu V (ostatniego) etapu. W ostatnim etapie prac rozwojowych nastąpi ostateczny dobór sekwencji obróbki końcowej, ustalenie ostatecznych procesów obróbki końcowej. W tym...

Czytaj więcej
Określanie krytycznych właściwości procesu

W etapie IV realizowanego przez nas projektu zostaną ostatecznie określone krytyczne właściwości procesu tj.: - temperatura podgrzania wsadu materiałowego- temperatura podgrzania zalewania z kadzi do...

Czytaj więcej
Planowane zakończenie etapu IV projektu badawczego

Na koniec października 2023 przewidujemy zakończenie IV etapu naszego projektu. Jego celem jest osiągnięcie wszystkich zakładanych parametrów w projekcie dla działających prototypów w warunkach rzeczywistych...

Czytaj więcej
Zakończenie III etapu projektu badawczego

Z końcem kwietnia zakończył się III etap prac B+R projektu pt. "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową o wysokich parametrach wytrzymałościowych i...

Czytaj więcej
Planowe zakończenie kolejnego etapu projektu badawczego

Z końcem kwietnia skończy się III etap prac B+R projektu pt.Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych...

Czytaj więcej
Realizacja III etapu projektu badawczego

Spółka realizuje III etap prac B+R projektu pt. ”Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema...

Czytaj więcej
Koniec II etapu projektu badawczego

Drugi etap badawczy zakończył się w dniu 31 października 2022 r. Na tym etapie projektu “Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o...

Czytaj więcej
Etap II projektu badawczego

Zbliżamy się do zakończenia realizacji drugiego etapu badawczego. Zadaniem na tym etapie było wytworzenie materiałów kompozytowych o podwyższonych parametrach oraz opracowanie nowych dodatków stopowych i...

Czytaj więcej

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

DOKONAJ WYCENY JUŻ TERAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram