Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Sprężyny

Kigema produkuje różne rodzaje i wersje sprężyn

RODZAJE SPRĘŻYN

Sprężyny dociskowe
Sprężyny rozciągające
Sprężyny tulejowe
Sprężyny ramienne

PARAMETRY

  • Polerowanie
  • Obróbka strumieniowo-cierna przy pomocy pereł szklanych
  • Gładzenie
  • Cynkowanie
  • Malowanie proszkowe
  • Wstępne uginanie sprężyn

ZASTOSOWANIE SPRĘŻYN

Sprężyny produkowane przez Kigema są stosowane w: branży motoryzacyjnej, maszynach przemysłowych, maszynach rolniczych i produkcji mebli.

INTERESTED IN OUR OFFER?
MAKE QUOTATION RIGHT NOW

REQUEST FOR QUOTATION

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

DOKONAJ WYCENY JUŻ TERAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram